תמונות

תרגיל צה"ל בכפרים ערביים בצפון צילום: סונרה.נט