תמונות

ניצחון בסרביה יכול לפתור הכל עבורו (אלן שיבר)