תמונות

צלחות ביתילי, צלחת בעיצוב טובהלה. צילום: אפרת אשל