תמונות

מיכל ואיל במרפסת הקיצית צילום: בני גם זו לטובה