תמונות

חנות בשוק הערבי בעיר העתיקה צילום: עודד קרני