תמונות

מכשיר לאיתור חומרים רדיואקטיבים הוצב בנמל חיפה צילום: החדשות 2