תמונות

ספריות. המכללה האקדמית כנרת, שוורץ בסנוסוף אדריכלים צילום: עמית גירון