תמונות

מם של עמיר שיבי - יאיר נתניהו והחברה הנורבגית