תמונות

תלוש המשכורת של מיכאל איתן צילום: www.miki.org.il