תמונות

מה יהיה עם המדליות? אפימובה בצרות (gettyimages)