תמונות

נורית גפן 20.3, תמונה 7, צילום ביתי צילום: תומר ושחר צלמים