תמונות

קובי מימון והחברה, אירוע שלישיית מה קשור צילום: אלעד דיין