תמונות

בתים צפים, ניו יורק, altius (1) צילום: altius