תמונות

תערוכות סטודנטים, ויצו חיפה, מיקי אוטמזגין 1 צילום: מיקי אוטמזגין