תמונות

בלי מסגרת, ג, מסגרות מצוירות צילום: Design is what you can get away with