תמונות

קורס מדריכי קרב מגע מרץ צילום: רוני אביב ובן אברהם, במחנה