תמונות

מורה בכיתה כותבת על הלוח, 2 תלמידות מקשיבות (צילום מהגב)