תמונות

אנדלובו. ישאיר מתנת פרידה? (קובי אליהו, וואלה)