תמונות

אסף יקותיאלי , גרימת מוות ברשלנות צילום: חדשות 2