תמונות

קטש ושיבק. שניהם מועמדים למכבי ולי-ם (אמיר לוי)