תמונות

החיסכון כולו של מכבי. מדוניאנין (אלן שיבר)