תמונות

ציפי לבני, שמעון מזרחי וגולדה מאיר בפינת המתמטיקה