תמונות

לבנת כהן מרין, ג, רחצה (34) צילום: הגר דופלט