תמונות

גיא וליקסון 01, דירת 100 מר למשפחה בת ארבע נפשות צילום: מושי גיטליס