תמונות

מספר אישי צילום: ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון