תמונות

"תמיד נרצה את בניון". יוסי חוזר? (gettyimages)