תמונות

תומר חמד. שנתיים מהמדים של אחי למדים של מיורקה (קובי אליהו)