תמונות

חיימוביץ´. דאג לישראל למדליה ראשונה (בן פרידמן)