תמונות

עדן הראל ועודד מנשה, חודש תשיעי צילום: ברק פכטר