תמונות

ראש עיריית רמה&"ש, איציק רוכברגר עם היו&"ר, מאיר יצחקי (אלעד ירקון