תמונות

צבע ואוכל, צנוניות צילום: סטודיו סליס ומיכל יניב