תמונות

שב"כ חשף תשתית טרור בכפר בית פג'אר צילום: שב"כ