תמונות

מסרגה אחת, סריגת עיני שרשרת, שיעור שני צילום: mako