תמונות

מתוך ''מוות בבאר שבע'' (3) צילום: טלי שמש ואסף סודרי באדיבות יס