תמונות

ברוך דגו חוגג עם מומי זפרן והחברים (משה חרמון)