תמונות

סמט אדריכלים, תכנית קומת קרקע צילום: עמית גורן