תמונות

ניתוקים וחוסר מענה: יואב לימור מול חברת החשמל צילום: מתוך הבוקר של קשת