תמונות

דקלה גלזר, גובה, סלון (4) צילום: שירן כרמל