תמונות

כרטיסי ברכה, נועה רוזנר קלנר, 5-15 שקלים, אסופה