תמונות

יצחק מרוז, המבואה המשותפת באזור הילדים צילום: גלעד רדט