תמונות

אלברמן ומדוניאנין. יפתחו בהרכב (ליאור טימור)