תמונות

אסור להשוות צילום: פי 1000 יותר עוצמה לישראל