{ "numMainPosts": 62, "numReplies": 5, "numPages": 1, "mainPosts": [ { "postId": 13581131, "index": 62, "subject": "כולנו בנט כל חיי הצבעתי לליכוד אחרי מקרה", "text": "של החייל גמרתי עם הליכוד אני ומישפחתי כולנו בנט ", "isMobile": true, "username": "* מאיר ", "date": "27/03/16 | 18:29", "replies": [] }, { "postId": 13580629, "index": 61, "subject": "סוף סוף ביבי מדבר לעניין . צריך לשפוט את החייל שמקרים כאלה לא יחזרו ", "text": "", "isMobile": false, "username": "* ליכוד", "date": "27/03/16 | 17:27", "replies": [] }, { "postId": 13580555, "index": 60, "subject": "יש רק שאלה אחת רלוונטית>>>", "text": "האם החייל קיבל פקודה לפתוח באש.\nאם קיבל אזי הוא בסדר.\nלא קיבל אזי הוא אשם. וכדאי שכל החוכמולוגים והפוליטרוקים מימין ושמאל פשוט יסתמו את פיותיהם.", "isMobile": true, "username": "* ברבור", "date": "27/03/16 | 17:17", "replies": [] }, { "postId": 13580340, "index": 59, "subject": "צריך לתת גיבוי לחייל", "text": "", "isMobile": false, "username": "* רות", "date": "27/03/16 | 16:50", "replies": [] }, { "postId": 13580265, "index": 58, "subject": "בנט ראש הממשלה הבא של ישראל", "text": "", "isMobile": true, "username": "* הראל", "date": "27/03/16 | 16:39", "replies": [] }, { "postId": 13580233, "index": 57, "subject": "בנט נגד ביבי", "text": "מה ה זה נהיינו מדינה של פייסבוק.", "isMobile": true, "username": "* אחד העם", "date": "27/03/16 | 16:35", "replies": [] }, { "postId": 13580222, "index": 56, "subject": "אל תהיו יותר \"צדיקים \" מהאפיפיור .בכל מדינה אחרת בעום החייל הזה היה מקבל סוף שבוע זוגי", "text": "", "isMobile": true, "username": "* אומות העולם", "date": "27/03/16 | 16:34", "replies": [] }, { "postId": 13580133, "index": 55, "subject": "לשחרר את הילד המסכן! ומיד! העם דורש לשחררו מיד!", "text": "", "isMobile": false, "username": "* החייל לא אשם! החייל פחד על כולנו!", "date": "27/03/16 | 16:21", "replies": [] }, { "postId": 13580047, "index": 54, "subject": "פיפי", "text": "שניכם לא תרבותיים אם כבר \nאתם יכולים להתווכח רק מי יותר לא מוסרי ולא להפך \nתתביישו על מה אתם מתווכחים ותחשבו אם זה יהי להפך ", "isMobile": true, "username": "* דוד", "date": "27/03/16 | 16:09", "replies": [] }, { "postId": 13580033, "index": 53, "subject": "בנט מלך ישראללללללל", "text": "בושה ביבי בושה לעם שלנו,אני בתור ימנית מתביישת בך היום חבל שבחרתי בך ולא בבנט,אחיך יוני מתהפך בקבר אתה בדרך להיות נשיא? שהפכת שמאלני ????", "isMobile": false, "username": "* אפרת", "date": "27/03/16 | 16:07", "replies": [] }, { "postId": 13579848, "index": 52, "subject": "ביב ובנט זה כמו שאול ודוד. ביבי היה פעם טוב היום ....", "text": "", "isMobile": false, "username": "* התרגל מידי לכסא", "date": "27/03/16 | 15:44", "replies": [] }, { "postId": 13579801, "index": 51, "subject": "אתה מוכיח את עצמך כל פעם.", "text": "כל הכבוד לך.", "isMobile": true, "username": "* בנט קיבלת עוד קול....", "date": "27/03/16 | 15:39", "replies": [] }, { "postId": 13579783, "index": 50, "subject": "ביבי תרגיע!!", "text": "", "isMobile": true, "username": "* העם", "date": "27/03/16 | 15:37", "replies": [] }, { "postId": 13579779, "index": 49, "subject": "ראש הממשלה", "text": "מר נהתניהו הגיע הזמן שתקשיב למה שקהל הבוחרים רוצה ותתחיל לתמוך בחיילי צה'ל לפני שאתה והבוגי שלך מאשימים חייל. שני בניך לא שרתו ביחידות נבחרות אז אתה ושורלה יכולים לישון בנחת בלילות. עד היום הצבעתי בשבילך אם לא תתחיל לחזק את חיילי צה'ל אז תתפטר", "isMobile": false, "username": "* נורית", "date": "27/03/16 | 15:36", "replies": [] }, { "postId": 13579765, "index": 48, "subject": "איפה הצילום של המחבל שרוצח לנו את הילדים?", "text": "", "isMobile": true, "username": "* מספיק עם ההתייפיפות!!..החייל לא בא לרצוח", "date": "27/03/16 | 15:35", "replies": [] }, { "postId": 13579736, "index": 47, "subject": "אנחנו נשחטים יום יום", "text": "", "isMobile": true, "username": "* מי מרחם עלינו המחבלים", "date": "27/03/16 | 15:32", "replies": [] }, { "postId": 13579730, "index": 46, "subject": "ביבי- מישהןא כן צריך להטיף לך מוסר ולא", "text": "רק במיקרה הספציפי הזה.", "isMobile": false, "username": "* מושיקו", "date": "27/03/16 | 15:31", "replies": [] }, { "postId": 13579714, "index": 45, "subject": "כישלוןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן", "text": "", "isMobile": true, "username": "* ביבי ואיזנקוט ויעלון", "date": "27/03/16 | 15:29", "replies": [] }, { "postId": 13579707, "index": 44, "subject": "בנט לא מתבייש,כמו פרס בזמנו,חתרן מגעיל", "text": "שם את בן דהן לסגן שר הביטחון,בושהההההה,לך הביתה,אפס", "isMobile": true, "username": "* בני 1", "date": "27/03/16 | 15:28", "replies": [] }, { "postId": 13579687, "index": 43, "subject": "החייל שירה", "text": "אדון ביבי עשית את הפדיחה שלך. לך הביתה. ראש ממשלה שלא מגבה את חייליו ונותן שיאזקו אותו כאחרון העבריינים לא ראוי לעמוד בראשה של המדינה. וכנל שר הביטחון שלך והרמטכל!!!", "isMobile": true, "username": "* א", "date": "27/03/16 | 15:27", "replies": [] }, { "postId": 13579676, "index": 42, "subject": "ביבי לא מנהיג -ביבי לא טוב ליהודים", "text": "ביבי נתניהו ובוגגי יעלון יצאו במהירות בתגובה נגד החייל לא בדקו לא נתנו למפקדים בשטח להבין מה קרה מה היה ואם באמת היה למחבל חגורת נפץ כמו שטען החייל אז הם היו אומרים גיבור ישראל אבל ביבי חייב להסיט את הנושא שנכשל בטיפול בטרור חצי שנה והוא רק מדבר בלי מעשים בלי כלום לא שלום ולא מלחמה ללא דרך ללא תוכנית \nביבי עסוק בבוס שלו אדלסון לדאוג לו למתווה הגז לקזינו לאוובר .", "isMobile": true, "username": "* יחיאל רפאלוב -מתפקד ליכטד", "date": "27/03/16 | 15:26", "replies": [ { "postId": 13580251, "index": 0, "subject": "ביבי הביתה ומהר", "text": "ביבי תתפטר", "isMobile": true, "username": "* ימני", "date": "27/03/16 | 16:38", "replies": [] }] }, { "postId": 13579666, "index": 41, "subject": "באזיקים??? בגלל מחבל?????", "text": "תתביישו!!!!!!\n", "isMobile": true, "username": "* ככה עושים לחיעל צהל???", "date": "27/03/16 | 15:25", "replies": [] }, { "postId": 13579655, "index": 40, "subject": "כל הכבוד בנט!!!!!!!!!", "text": "אלה הילדים שלנו שם!!!!!!!\nלא צבא שכירים!!!!!!\nתתביישו", "isMobile": true, "username": "* בנט אתה היחידי עם הראש על הכתפיים.", "date": "27/03/16 | 15:24", "replies": [] }, { "postId": 13579533, "index": 39, "subject": "כל הכבוד בנט הרווחת עוד מאה קולות שעוברות ממשפחתי אליך", "text": "", "isMobile": false, "username": "* סבתא יוכבד", "date": "27/03/16 | 15:08", "replies": [] }, { "postId": 13579526, "index": 38, "subject": "אוהבים אותך חייל אמיץ. בצרפת מברכים אותך יהודים וקאטולים", "text": "", "isMobile": false, "username": "* רחל", "date": "27/03/16 | 15:07", "replies": [] }, { "postId": 13579513, "index": 37, "subject": "מה קרה לך ביבי? אין לך ערכים לצה״ל ולביטחון ילדינו ולנו?", "text": "", "isMobile": false, "username": "* לביבי", "date": "27/03/16 | 15:05", "replies": [] }, { "postId": 13579511, "index": 36, "subject": "ביבי העם עם הלוחם כדאי תתוערר", "text": "בזכות הביטחון אתה עדין בשלטון זוכר", "isMobile": true, "username": "* דוד", "date": "27/03/16 | 15:05", "replies": [] }, { "postId": 13579506, "index": 35, "subject": "צלש לחייל שומר ישראל גם אני הייתי עושה כך ולא ממתין לאסון", "text": "", "isMobile": false, "username": "* בצלאלי", "date": "27/03/16 | 15:04", "replies": [] }, { "postId": 13579486, "index": 34, "subject": "ביבי, אהבנו אותך והיום נגמר. בנט טוב ממך", "text": "", "isMobile": false, "username": "* רחלי", "date": "27/03/16 | 15:02", "replies": [] }, { "postId": 13579461, "index": 33, "subject": "בנט לא יעז לפרק את הגועליציה שלו עם ביבי", "text": "כי בנט הוא השפוט התורן והמלקק תחת שלו. לבנט אין גרם אחד של אומץ לעמוד על שלו. עוד מריונטה עם כיפה שביבי מתנשא עליה. ", "isMobile": false, "username": "* שלום, נצרת עלית", "date": "27/03/16 | 14:58", "replies": [] }, { "postId": 13579458, "index": 32, "subject": "שאפו לבנט!", "text": "המדינה פה התבלבלה לגמרי ! חיל צעיר שאולי טעה יכנס לכלא בעוון רצח ?!!! חיילים יחששו עכשיו למלא את המוטל עליהם מחשש להאשמות מיותרות ..ביבי הביתה ", "isMobile": true, "username": "* שרון ", "date": "27/03/16 | 14:58", "replies": [] }, { "postId": 13579439, "index": 31, "subject": "הפכנו לחיות אדם מה נהיה מאיתנו?? הבדיקה נחוצה!!", "text": "", "isMobile": false, "username": "* ליכודניק", "date": "27/03/16 | 14:56", "replies": [ { "postId": 13579812, "index": 0, "subject": "אתה החיה.", "text": "לא מעניין אם אתה ליכודניק", "isMobile": true, "username": "* שב בשקט", "date": "27/03/16 | 15:40", "replies": [] }] }, { "postId": 13579430, "index": 30, "subject": "הצבענו לביבי ונצביע לבנט עם ערכים לחיילינו האהובים", "text": "", "isMobile": false, "username": "* כל הכבוד בנט העם איתך", "date": "27/03/16 | 14:55", "replies": [] }, { "postId": 13579425, "index": 29, "subject": "למחבלים אין ערכים לעצמם, כיצד אתה רוצה שנשמור על ערכינו?", "text": "", "isMobile": false, "username": "* רחל פריז", "date": "27/03/16 | 14:54", "replies": [] }, { "postId": 13579413, "index": 28, "subject": "ת'אמת...ביבי אכזבת בגדול ...חבל ", "text": "", "isMobile": false, "username": "* אזרח", "date": "27/03/16 | 14:53", "replies": [] }, { "postId": 13579411, "index": 27, "subject": "ביבי יש דברים שאתה חייב להשמיע. אין סיכוי שאתה באמת מגנה את החייל. לא מאמינה", "text": "", "isMobile": true, "username": "* חלי", "date": "27/03/16 | 14:52", "replies": [] }, { "postId": 13579295, "index": 26, "subject": "ביבי אתה אכזבה", "text": "רק הבית היהודי!!! לא בחרתי בהם , אך בכל נושא הם לא מאכזבים. ביבי אל תתנשא מעליו הוא לא תרם פחות ממך רק שאתה באת עם מוניטין וסיפור של אחיך יונתן. \nמבחינתי עד לא מזמן היית האחד . כולך בולשיט אחד גדול .\nמפקיר את חייליך . על הכבוד בנט.", "isMobile": true, "username": "* סמדר", "date": "27/03/16 | 14:36", "replies": [] }, { "postId": 13579181, "index": 25, "subject": "דיי כבר עם הערכים המתחסדים האלו!!! הלווו אנחנו במלחמה !!!", "text": "", "isMobile": true, "username": "* סיגל", "date": "27/03/16 | 14:19", "replies": [ { "postId": 13579407, "index": 0, "subject": "את כל כך צודקת!!! ", "text": "אנחנו במלחמה , החייל אינו רוצח!!!!!!!!\n", "isMobile": true, "username": "* גלית", "date": "27/03/16 | 14:50", "replies": [] }] }, { "postId": 13579176, "index": 24, "subject": "ביבי עוף לנו מהחיים תתפטר העם עם החייל ", "text": "", "isMobile": true, "username": "* אסף", "date": "27/03/16 | 14:18", "replies": [] }, { "postId": 13579173, "index": 23, "subject": "ביבי הצרה הכי גדולה שלנו.. יודע רק לדבר !", "text": "", "isMobile": false, "username": "* עמי *", "date": "27/03/16 | 14:18", "replies": [] }, { "postId": 13579114, "index": 22, "subject": "יאללההה פיצוציםםםםםם", "text": "", "isMobile": true, "username": "* כל הכבוד לבנט", "date": "27/03/16 | 14:10", "replies": [] }, { "postId": 13579022, "index": 21, "subject": "ביבי במלחמה לא לוקחים סיכון .רק דם אתה אוהב. ", "text": "לשחרר אותו דחוף . גועל נפש לצבא. ולביבי.", "isMobile": true, "username": "* יוסיפון", "date": "27/03/16 | 13:57", "replies": [] }, { "postId": 13579005, "index": 20, "subject": "בנט כל הכבוד!!!", "text": "", "isMobile": true, "username": "* במקום לדבר על המחבל שופטים את החייל", "date": "27/03/16 | 13:54", "replies": [] }, { "postId": 13578996, "index": 19, "subject": "הערב רב ש ו ל ט - בביבי בבנט ובמערכת המשפט בתקשורת ובעוד עמדות מפתח", "text": "", "isMobile": false, "username": "* תבדקו אותי לעומק", "date": "27/03/16 | 13:53", "replies": [] }, { "postId": 13578967, "index": 18, "subject": "חבל שביבי מאכזב פעם אחר פעם! כל הכבוד לבנט!", "text": "", "isMobile": true, "username": "* אור", "date": "27/03/16 | 13:49", "replies": [] }, { "postId": 13578955, "index": 17, "subject": "שאפו חראש הממשלה.", "text": "הגועליציה שלו תופסת תחת והוא עונה לה כמו שצריך.הוא לא מנהל בורדל,אלא מדינה. בנט חותר תחתיו כבר כמה פעמים,לי מרגיש שזה לא יחזיק עוד הרבה בקונסטליציה הקיימת.", "isMobile": true, "username": "* יואב", "date": "27/03/16 | 13:46", "replies": [] }, { "postId": 13578908, "index": 16, "subject": "הוא יכול להטיף לך כמה מוסר שהוא רוצה!", "text": "למה מה אתה לא בן אדם?? אתה מנותק מהמציאות ובנט יכול להפיל את הממשלה הרופסת שלך.", "isMobile": true, "username": "* אורי", "date": "27/03/16 | 13:39", "replies": [] }, { "postId": 13578859, "index": 15, "subject": "זה לא מה שאמרת שילשום!", "text": "חוצפן ושקרן.", "isMobile": false, "username": "* אסתר", "date": "27/03/16 | 13:29", "replies": [] }, { "postId": 13578806, "index": 14, "subject": "תתביישו לכם ממשלה פה !! ככה עושים לחייל ?????", "text": "", "isMobile": false, "username": "* עשה את המעשה הנכוןןןןןן", "date": "27/03/16 | 13:23", "replies": [] }, { "postId": 13578805, "index": 13, "subject": "לך הביתה", "text": "מוטי לך הביתה", "isMobile": true, "username": "* לך הביתה", "date": "27/03/16 | 13:23", "replies": [] }, { "postId": 13578803, "index": 12, "subject": "מוסר?", "text": "ביבי רק מדבר ולא עושה כלום פשוט בושה!\nבנט עושה ומדבר פשוט חוצפה איך הממשלה משחקת בעם ובאזרחים!\n", "isMobile": true, "username": "* ישי", "date": "27/03/16 | 13:22", "replies": [] }, { "postId": 13578786, "index": 11, "subject": "בסרטון זה נראה רע, מחבל מנוטרל והחייל בה ויורה לו בראש", "text": "", "isMobile": false, "username": "* דקות אחרי שהאירוע נגמר", "date": "27/03/16 | 13:21", "replies": [ { "postId": 13579175, "index": 0, "subject": "נראה מצויין...למען יראו ויראו..החלאות אדם....", "text": "", "isMobile": false, "username": "* נסיך", "date": "27/03/16 | 14:18", "replies": [] }] }, { "postId": 13578785, "index": 10, "subject": "אנחנו ניבחר בנט הגיע הזמן הוא בנט ראוי לפחות", "text": "הוא נותן גבוי בתיקשורת לחייל שליכוד נטש", "isMobile": true, "username": "* ארי", "date": "27/03/16 | 13:21", "replies": [] }, { "postId": 13578764, "index": 9, "subject": "עובדה", "text": "טוב בנט דתי לאומי חייב להטיף מוסר.\nזה בגנים של הציבור הדתי לאומי ", "isMobile": true, "username": "* עובדה", "date": "27/03/16 | 13:18", "replies": [] }, { "postId": 13578700, "index": 8, "subject": "החייל", "text": "בנט כל הכבוד אנחנו איתך", "isMobile": false, "username": "* יוסי", "date": "27/03/16 | 13:10", "replies": [] }, { "postId": 13578691, "index": 7, "subject": "המפקד ביבי", "text": "אולי בצבא הובלת לוחמים לקרב. אותנו נטשת ממזמן כדי להציל את עצמך. אנחנו לבד בשטח המפקד ביבי. אין לנו מים ואוכל ויש פצועים. שלח לנו סיוע ביבי. תעזור לאלה שנטשת.", "isMobile": true, "username": "* חן", "date": "27/03/16 | 13:09", "replies": [] }, { "postId": 13578676, "index": 6, "subject": "החייל", "text": "בושה אדון ביבי תראה איך הרחוב מגנה אותך שמאלן מה אתה שקט", "isMobile": false, "username": "* רמי", "date": "27/03/16 | 13:07", "replies": [] }, { "postId": 13578655, "index": 5, "subject": "בנט קופץ בראש הכל בשביל שני לייקים", "text": "", "isMobile": false, "username": "* ככה נשארים עם 8 מנדטים", "date": "27/03/16 | 13:04", "replies": [] }, { "postId": 13578608, "index": 4, "subject": "הפעם מר בנט תיתפטר על אמת בלי לחזור", "text": "", "isMobile": true, "username": "* משה", "date": "27/03/16 | 12:56", "replies": [] }, { "postId": 13578596, "index": 3, "subject": "ביבי", "text": "ביבי לך תעשה שיעורי בית!!!!!! כשלת!!!! ", "isMobile": true, "username": "* אנה", "date": "27/03/16 | 12:55", "replies": [] }, { "postId": 13578586, "index": 2, "subject": "בושה נתניהו אתה מאכזב אותי", "text": "הצבעתי לך בבחירות האחרונות,דווקא ממך לא ציפיתי לצאת ככה על חייל שמגן על ביטחונה של המדינה", "isMobile": true, "username": "* גם חייל מחברון", "date": "27/03/16 | 12:54", "replies": [] }, { "postId": 13578567, "index": 1, "subject": "בנט אנחנו ניבחר בך תחליף את נתניהו אתה", "text": "ראוי דיברת בתיקשורת כמו שצריך מלך", "isMobile": true, "username": "* אזרח", "date": "27/03/16 | 12:51", "replies": [ { "postId": 13579284, "index": 0, "subject": "בנט זה ביבי 2.0", "text": "לך תראה איך ביבי דיבר כשלא היה בתפקיד משמעותי. קל לדבר. אבל בנט בדיוק כמו ביבי. חזק בדיבורים. פעמיים שבחרתי בו והפעם הבאה לא תיהיה.", "isMobile": false, "username": "* חן", "date": "27/03/16 | 14:35", "replies": [] }] } ] }

תמונות

עונה 1 - מעיין שקד - הקיץ האחרון7500