תמונות

עדי ארונוב, גובה, הבריכה שבחזית האחורית צמודה אל המבנה וזורמת צילום: אלעד גונן