תמונות

מתנות אובמה, ירון אליאסי, צילום מיכאל פיש צילום: מיכאל פיש