תמונות

דלית לילינטל, לפני מטבח צילום: גלית דויטש דביר