תמונות

בית ביוון, בריכה (7) צילום: damien de medeiros