תמונות

הבית לפני שיפוץ - מרק טופליסקי צילום: יונתן רשליין