תמונות

אירוע 100 משיקים אלי אלטוניו צילום: אלעד דיין