תמונות

לבנת כהן מרין, ג, סלון (13) צילום: הגר דופלט